Zapewniamy kompleksowe usługi serwisowe sprzętu medycznego w ramach naszej oferty:

 

1. Przeglądy Okresowe Urządzeń Medycznych:

 • Spełniamy wszystkie wymagania prawne dotyczące konserwacji i archiwizacji dokumentacji.
 • Przeglądy zgodne z zaleceniami producenta oraz europejskimi dyrektywami.
 • Terminowe umowy serwisowe na nadzór techniczny, minimalizujące koszty jednostkowe napraw i przeglądów.
 • Testy funkcjonalne i testy bezpieczeństwa podczas każdego przeglądu.
 • Raporty o stanie technicznym urządzeń oraz rekomendacje dla kadry zarządzającej.

2. Naprawy Urządzeń Medycznych:

 • Błyskawiczna reakcja i usługi door-to-door.
 • Proces naprawy inicjowany po wysłaniu zlecenia serwisowego.
 • Gwarancja szybkiego czasu naprawy.

3. Sprawdzenie Dokładności Wskazań Ciśnieniomierzy:

 • Kalibracja ciśnieniomierzy zgodnie z normami prawno-regulacyjnymi.
 • Regularne sprawdzanie i ewentualna kalibracja urządzeń pomiarowych.
 • Zapewniamy serwisowanie, aby utrzymać dokładność wskazań.

4. Walidacja Chłodziarek oraz Cieplarek:

 • Walidacja zgodna z zaleceniami GIF oraz Saenpidu.
 • Posiadamy dokładne rejestratory temperatury i wilgotności z aktualną walidacją.

Nasi wysoko wykwalifikowani technicy specjalizują się w przeglądach i naprawach różnych urządzeń medycznych, takich jak aparaty EKG, sprzęt endoskopowy, defibrylatory, aparaty ultrasonograficzne, kardiotokografy (KTG), ciśnieniomierze lekarskie, koncentratory tlenu i wiele innych. Jesteśmy gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom, zapewniając profesjonalne i skuteczne usługi serwisowe.